Samenvatting

Het vocabularium Wetgeving is ontwikkeld binnen het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data. Het Wetgeving vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om termen binnen de context van wetgeving te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018 en goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘verplicht toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

Klassen

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Unie RG LV

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Definitie Unie van Rechtsgrond en Legale Verschijningsvorm

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap bekrachtigd bij

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#bekrachtigdBij
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#changed_by
Definitie Een rechtsgrond of legale verschijningsvorm krijgt volledige rechtskracht door instemming onder opschortende voorwaarde van een andere.

Eigenschap bekrachtigt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#bekrachtigt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#changes
Definitie Instemming onder opschortende voorwaarde van een rechtsgrond of legale verschijningsvorm op een andere zodat deze laatste volledige rechtskracht krijgt.

Eigenschap heft op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#heftOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#repeals
Definitie Geeft aan dat een rechtsgrond of legale verschijningsvorm een andere opheft.

Eigenschap ingetrokken bij

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#ingetrokkenBij
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#repealed_by
Definitie Geeft aan dat deze rechtsgrond of legale verschijningsvorm ingetrokken is bij een ander.

Eigenschap ingevoegd bij

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#ingevoegdBij
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#amended_by
Definitie Bij deze rechtsgrond of legale verschijningsvorm is een verandering met legale impact ingevoegd door een andere.

Eigenschap opgeheven bij

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#opgehevenBij
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#repealed_by
Definitie Geeft aan dat deze rechtsgrond of legale verschijningsvorm opgeheven is door een ander.

Eigenschap trekt in

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#trektIn
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#repeals
Definitie Geeft aan dat een rechtsgrond of legale verschijningsvorm een andere intrekt.

Eigenschap vervangen bij

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#vervangenBij
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#repealed_by
Definitie Geeft aan dat deze rechtsgrond of legale verschijningsvorm vervangen is bij een ander.

Eigenschap vervangt

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#vervangt
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#repeals
Definitie Geeft aan dat een rechtsgrond of legale verschijningsvorm een andere vervangt.

Eigenschap voegt in

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#voegtIn
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/wetgeving#UnieRGLV
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#amends
Definitie Deze rechtsgrond of legale verschijningsvorm voegt een verandering met legale impact in bij een andere.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Legale Verschijningsvorm

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalExpression

Rechtsgrond

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResource

Rechtsgrondonderdeel

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResourceSubdivision

citeert

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#cites

corrigeert

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#corrects

datum buitenwerkingtreding

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#date_no_longer_in_force

datum inwerkingtreding

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#first_date_entry_in_force

gecorrigeerd door

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#corrected_by

heeft deel

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#has_part

is deel van

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#is_part_of

realiseert

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#realizes

taal

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#language

titel

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#title

type document

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#type_document

veranderd door

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#changed_by

verandert

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#changes

waarde

URI http://www.w3.org/ns/prov#value