Samenvatting

Het vocabularium OSLO Weg focust op termen die betrekking hebben op wegen. Vertrekpunt vormden termen gedefinieerd voor deze entiteiten in het Wegenregister en de INSPIRE standaard voor transportnetwerken.

Status van dit document

Deze sectie beschrijft de status van dit document op het moment van publicatie. Het kan zijn dat er ondertussen al nieuwere versies zijn uitgebracht.


Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns


Dit document is een officiële specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten. Deze specificatie dient om de definitie, gebruik, domein en bereik van de RDF termen binnen dit domein te verduidelijken. De termen gedefinieerd in dit vocabularium zijn persistent en zullen bijgevolg nooit verdwijnen, noch zullen de definities veranderen behalve dan om een bestaande definitie verder te verduidelijken. Termen kunnen echter wel als verouderd worden bestempeld en vervangen worden in nieuwere versies van deze specificatie.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Eigenschappen

| aantal (Aantal Rijstroken) | aantal rijstroken (Wegsegment) | alternatieve straatnaam (Wegsegment) | beginknoop (Wegsegment) | behoort tot (Wegsegment) | behoort tot sequentie (Positie in sequentie) | behoort tot sequentie op positie (Wegsegment) | behoort tot set (Positie) | behoort tot set op positie (Wegsegment) | beperking (Voertuigbeperking) | bovenliggend wegsegment (Ongelijkgrondse Kruising) | breedte (Wegbreedte) | eindknoop (Wegsegment) | europees wegnummer (Europese Weg) | geldigheidsperiode (Rijrichting) | genummerdeWegnummer (Genummerde Weg) | geometrie | heeft rijrichting (Wegsegment) | heeft snelheidsbeperking (Wegsegment) | heeft voertuigbeperking (Wegsegment) | in netwerk (NetwerkElement) | linkergemeentenaam (Wegsegment) | linkerstraatnaam (Wegsegment) | linkerwegbeheerder (Wegsegment) | locatie (Referentiepunt) | meeteenheid (Lengte) | methode wegsegmentgeometrie (Wegsegment) | middelijn geometrie (Wegsegment) | morfologische wegklasse (Wegsegment) | nationale wegnummer (Nationale Weg) | nauwkeurigheid van opmeting (Wegbreedte) | omgeving (Snelheidsbeperking) | onderliggend wegsegment (Ongelijkgrondse Kruising) | opmeting (Voertuigbeperking) | rechtergemeentenaam (Wegsegment) | rechterstraatnaam (Wegsegment) | rechterwegbeheerder (Wegsegment) | richting | rijrichting (Rijrichting) | sequentie behoort tot (Transport Link Sequentie) | snelheidsbeperking bron (Snelheidsbeperking) | snelheidsbeperking waarde (Snelheidsbeperking) | snelheidszone (Snelheidsbeperking) | staat langs (Referentiepunt) | toegangsbeperking (Wegsegment) | tot positie | type (Referentiepunt) | van positie | verharding (Wegverharding) | voertuigtype (Rijrichting) | volgnummer | waarde (Lengte) | wegbreedte (Wegsegment) | wegcategorie (Wegsegment) | wegsegmentstatus (Wegsegment) | wegverharding (Wegsegment) |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Aantal Rijstroken

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#AantalRijstroken
Definitie Het aantal rijstroken van een wegsegment

Klasse Afstand

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Afstand
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie Gebruikt als een type voor het retourneren van afstanden en mogelijk lengtes.

Gebruik

Wees voorzichtig bij het gebruik van afstand waarbij lengte wordt bedoeld. De afstand van begin tot einde van een curve is niet de lengte van de curve, maar vertegenwoordigt de lengte van de kortste curve tussen deze twee punten.

Klasse Europese Weg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#EuropeseWeg
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Een verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigt die deel uitmaakt van het internationale E-wegennetwerk, gekenmerkt door zijn Europese routenummer.

Klasse Genummerde Weg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#GenummerdeWeg
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Weg
Definitie Een genummerde weg is een weg die in een bepaald land van bovenlokaal belang is of door een hogere overheidsinstantie wordt beheerd, en steeds genummerd wordt.

Klasse Gewicht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Gewicht
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Definitie Het gewicht van een voorwerp is de kracht die dat voorwerp, als gevolg van de zwaartekracht, op zijn ondersteuning of ophanging uitoefent.

Klasse Lengte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Definitie Het resultaat van het uitvoeren van de handeling of het proces van het vaststellen van de omvang, afmetingen of hoeveelheid van een bepaalde entiteit. Een meetwaarde wordt altijd gekoppeld aan een maateenheid.

Klasse Lengte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Definitie De maat van de afstand als een integraal, d.w.z. de grens van een oneindige som van afstanden tussen punten op een kromme. Bijvoorbeeld de lengte van de curve, de omtrek van een polygoon als de lengte van de grens.

Klasse Nationale Weg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NationaleWeg
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Weg
Definitie Een nationale weg is een weg, veelal van bovenlokaal belang, die voorzien is van een vereenvoudigd administratief nummer

Klasse NetwerkElement

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Abstract basistype dat een element in een netwerk vertegenwoordigt. Elk element in een netwerk biedt een functie die van belang is in het netwerk.

Gebruik

De klasse NetwerkElement is een abstracte klasse. In praktijk zullen de subklassen EuropeseWeg, NationaleWeg, GenummerdeWeg, ReferentiePunt, Wegsegment, Wegknoop en OngelijkgrondseKruising voorkomen voor instanties van NetwerkElement.

Klasse Ongelijkgrondse Kruising

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#OngelijkgrondseKruising
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Relatie die bij een ongelijkgrondse kruising van twee wegsegmenten aanduidt welk wegsegment zich bovenaan bevindt en welk wegsegment zich onderaan bevindt.

Klasse Positie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Positie
Definitie Positie van het Wegsegment in de TransportlinkSet

Klasse Positie in sequentie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#PositieInSequentie
Definitie Positie van het Wegsegment in de TransportLinkSequentie

Klasse Referentiepunt

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Referentiepaal die, meestal in regelmatige intervallen, langs een route in een netwerk staat en die de afstand van aan de paal tot aan het begin van de route (of tot aan een ander referentiepunt) weergeeft.

Klasse Rijrichting

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Rijrichting
Definitie Geeft de richting van de verkeersstroom aan in relatie tot de logische richting van het wegsegment.

Gebruik

De logische richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Klasse Snelheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheid
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Definitie De mate van beweging in termen van snelheid in een bepaalde richting. Het wordt meestal berekend met behulp van de eenvoudige formule, de verandering in positie gedurende een bepaald tijdsinterval.

Klasse Snelheidsbeperking

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheidsbeperking
Definitie Beperking voor de snelheid van een voertuig op een wegsegment

Klasse Transport Link Sequentie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSequentie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Een deel van een TransportLinkSet, samengesteld uit een geordende verzameling van wegsegmenten, dat een ononderbroken pad in het transportnetwerk

Klasse Transport Link Set

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Een verzameling transportlinksequenties en/of individuele transportlinks die een specifieke functie of betekenis hebben in een transportnetwerk.

Gebruik

De klasse TransportLinkSet is een abstracte klasse. In praktijk zullen de subklassen EuropeseWeg, NationaleWeg en GenummerdeWeg voorkomen voor instanties van TransportLinkSet.

Klasse Transport Netwerk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportNetwerk
Definitie Verzameling van netwerkelementen die tot een enkele vervoerswijze behoren.

Klasse Voertuigbeperking

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Voertuigbeperking
Definitie Beperking op voertuigen toegelaten op een wegsegment

Klasse Weg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Weg
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Een verzameling weglinksequenties en / of individuele weglinks die worden gekenmerkt door een of meer thematische identifiers en / of eigenschappen.

Gebruik

De klasse Weg is een abstracte klasse. In praktijk zullen de subklassen NationaleWeg en GenummerdeWeg voorkomen voor instanties van Weg.

Klasse Wegbreedte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Definitie De wegbreedte is de afstand tussen beide randen van een baan

Klasse Wegknoop

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegknoop
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Definitie Ruimtelijk puntobject dat gebruikt wordt om de connectiviteit tussen 2 wegsegmenten te beschrijven of om een significant ruimtelijk object voor te stellen.

Klasse Wegsegment

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Lineair object dat de connectiviteit tussen 2 punten in het netwerk beschrijft.

Klasse Wegverharding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegverharding
Definitie Geeft aan of het wegsegment al dan niet verhard is

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#aantal
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#AantalRijstroken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Het aantal door (doorlopende of onderbroken) witte strepen begrensde delen van de rijbaan, plaats biedend aan autoverkeer

Eigenschap aantal rijstroken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#aantalRijstroken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#AantalRijstroken
Definitie Het aantal rijstroken van een wegsegment

Eigenschap alternatieve straatnaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#alternatieveStraatnaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De alternatieve straatnaam. Dit is geen officiƫle straatnaam.
Gebruik Dit attribuut kan gebruikt worden wanneer er bijvoorbeeld een alternatieve, niet-officiƫle straatnaam gebruikt wordt in de volksmond.

Eigenschap beginknoop

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#beginknoop
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegknoop
Definitie De beginknoop van het wegsegment

Eigenschap behoort tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#behoortTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie De TransportLinkSet tot dewelke het Wegsegment behoort

Eigenschap behoort tot sequentie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#behoortTotSequentie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#PositieInSequentie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSequentie
Definitie De TransportLinkSequentie waartoe het Wegsegment op de positie toe behoort

Eigenschap behoort tot sequentie op positie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#behoortTotSequentieOpPositie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#PositieInSequentie
Definitie De positie waarop het Wegsegment behoort tot de TransportLinkSequentie

Eigenschap behoort tot set

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#behoortTotSet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Positie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie De TransportLinkSet waartoe het Wegsegment op de positie behoort

Eigenschap behoort tot set op positie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#behoortTotSetOpPositie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Positie
Definitie De positie waarop het Wegsegment behoort tot de TransportLinkSet

Eigenschap beperking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#beperking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Voertuigbeperking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type beperking op voertuigen toegelaten op een wegsegment

Eigenschap bovenliggend wegsegment

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#bovenliggendWegsegment
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#OngelijkgrondseKruising
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Het bovenliggend wegsegment

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#breedte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double
Definitie Breedte van de rbaan gemeten als gemiddelde waarde

Eigenschap eindknoop

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#eindknoop
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegknoop
Definitie De eindknoop van het wegsegment

Eigenschap europees wegnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#europeesWegnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#EuropeseWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Code die de route in het internationaal E-wegennetwerk identificeert. De code begint steeds met de letter E en wordt vervolledigd door een getal met 1,2 of 3 cijfers.

Eigenschap geldigheidsperiode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#geldigheidsperiode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Rijrichting
Bereik http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Definitie Periode waarin de rijrichting geldt.
Gebruik De geldigheidsperiode wordt alleen ingevuld wanneer er afwijkende tijdsperiodes van toepassing zijn

Eigenschap genummerdeWegnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#genummerdeWegnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#GenummerdeWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Technische code van een genummerde weg toegekend door het Agentschap Wegen en Verkeer

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#geometrie
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#Point
Definitie De locatie van het netwerkelement

Eigenschap heeft rijrichting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#heeftRijrichting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Rijrichting
Definitie Geeft de richting van de verkeersstroom aan in relatie tot de logische richting van het wegsegment.

Eigenschap heeft snelheidsbeperking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#heeftSnelheidsbeperking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheidsbeperking
Definitie Beperking voor de snelheid van een voertuig op een wegsegment

Eigenschap heeft voertuigbeperking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#heeftVoertuigbeperking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Voertuigbeperking
Definitie Beperking op voertuigen toegelaten op het wegsegment

Eigenschap in netwerk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#inNetwerk
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NetwerkElement
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportNetwerk
Definitie De netwerken waarin een netwerkelement een lid is

Eigenschap linkergemeentenaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#linkergemeentenaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Definitie TODO
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap linkerstraatnaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#linkerstraatnaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Definitie Straatnaam voorkomend aan de linkerstraatkant
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap linkerwegbeheerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#linkerwegbeheerder
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de linkerstraatkant van de weg op het terrein.
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap locatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#opschrift
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Afstand
Definitie Afstand vanaf het begin van de route of een ander referentiepunt tot het punt waar een markeringspost zich bevindt.

Eigenschap meeteenheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#meeteenheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Meeteenheid bij de numerieke hoeveelheid die is opgegeven of gemeten voor een fysieke entiteit

Eigenschap methode wegsegmentgeometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#methodeWegsegmentgeometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aanduiding van de kwaliteit/betrouwbaarheid van de geometrie van het wegsegment aan de hand van de methode gebruikt om deze geometrie te bepalen.

Eigenschap middelijn geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#middellijnGeometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.opengis.net/ont/sf#LineString
Definitie De geometrie die de middellijn van het wegsegment vertegenwoordigt.

Eigenschap morfologische wegklasse

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#morfologischeWegklasse
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Beschrijft bepaalde aspecten van de morfologische vorm die een weg kan aannemen.

Eigenschap nationale wegnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#nationaleWegnummer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#NationaleWeg
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Code die de route in het nationale wegennetwerk identificeert.
Gebruik Gebruik hiervoor de ident 2.

Eigenschap nauwkeurigheid van opmeting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#nauwkeurigheidVanOpmeting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Definitie De nauwkeurigheid waarmee de wegbreedte werd opgemeten

Eigenschap omgeving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#omgeving
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheidsbeperking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De snelheidsbeperking is afhankelijk van de omgeving waarin het wegsegment zich bevindt.

Eigenschap onderliggend wegsegment

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#onderliggendWegsegment
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#OngelijkgrondseKruising
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Het onderliggend wegsegment

Eigenschap opmeting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#opmeting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Voertuigbeperking
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Definitie Het resultaat van het uitvoeren van de handeling of het proces van het vaststellen van de omvang, afmetingen of hoeveelheid van een bepaalde entiteit. Een meetwaarde wordt altijd gekoppeld aan een maateenheid.

Eigenschap rechtergemeentenaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#rechtergemeentenaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam
Definitie TODO
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap rechterstraatnaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#rechterstraatnaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam
Definitie Straatnaam voorkomend aan de rechterstraatkant
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap rechterwegbeheerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#rechterwegbeheerder
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de rechterstraatkant van de weg op het terrein.
Gebruik De aanduiding links/rechts wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap richting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#richting
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De logische richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop.
Gebruik De richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap rijrichting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#rijrichting
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Rijrichting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Geeft de richting van de verkeersstroom aan in relatie tot de logische richting van het wegsegment.
Gebruik De logische richting wordt bepaald adhv de begin- en eindknoop. Men kijkt steeds van begin- naar eindknoop. Dit komt niet altijd overeen met de digitalisatiezin van het wegsegment.

Eigenschap sequentie behoort tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#sequentieBehoortTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSequentie
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie De TransportLinkSet waartoe de TransportLinkSequentie hoort

Eigenschap snelheidsbeperking bron

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#snelheidslimietBron
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheidsbeperking
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Bron van de snelheidsbeperking

Eigenschap snelheidsbeperking waarde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#snelheidsbeperkingWaarde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheidsbeperking
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheid
Definitie Waarde van de snelheidsbeperking die op dat wegsegment geldt

Eigenschap snelheidszone

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#snelheidszone
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheidsbeperking
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Snelheid
Definitie Waarde van de snelheidszone waarin het wegsegment zich bevindt.
Gebruik De waarde van de snelheidszone en de snelheidsbeperking kan soms verschillend zijn. Bv. wanneer men 30km/u mag rijden maar zich in een zone 50 bevindt.

Eigenschap staat langs

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#staatLangs
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Route in een transportnetwerk waarlangs het referentiepunt staat

Eigenschap toegangsbeperking

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#toegangsbeperking
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De toegankelijkheid van het wegsegment voor de weggebruiker

Eigenschap tot positie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#totPositie
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie De eindpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Referentiepunt
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type referentiepunt

Eigenschap van positie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#vanPositie
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Lengte
Definitie De startpositie, uitgedrukt als de afstand langs de veelhoekslijn vanaf de start van het wegsegment.

Eigenschap verharding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#verharding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegverharding
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type wegverharding van een wegsegment

Eigenschap voertuigtype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#voertuigtype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Rijrichting
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het type voertuig waarvoor deze rijrichting geldt

Eigenschap volgnummer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#volgnummer
Domein https://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Definitie Volgnummer van het Wegsegment in de ordening van de TransportLinkSequentie of TransportLinkSet

Eigenschap waarde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#waarde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Meting
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
Definitie Aangegeven of gemeten fysieke grootte uitgedrukt als een numerieke hoeveelheid

Eigenschap wegbreedte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegbreedte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegbreedte
Definitie De baanbreedte van een wegsegment

Eigenschap wegcategorie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegcategorie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Wegcategorie zoals gedefinieerd in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

Eigenschap wegsegmentstatus

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegsegmentstatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De status van het wegsegment

Eigenschap wegverharding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/weg#wegverharding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegverharding
Definitie Het type wegverharding van een wegsegment

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Gemeentenaam

URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Gemeentenaam

Geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#Geometry

Identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#Identifier

Lijnstring

URI http://www.opengis.net/ont/sf#LineString

Organisatie

URI http://www.w3.org/ns/org#Organization

Punt

URI http://www.opengis.net/ont/sf#Point

Straatnaam

URI https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Straatnaam

TijdsInterval

URI http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime

als GML

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asGML

als WKT

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT

begin

URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Tijdsinterval.begin

einde

URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Tijdsinterval.einde

gestructureerde identificator

URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#gestructureerdeIdentificator

maker

URI http://purl.org/dc/terms/creator

notatie

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation

schema agentschap

URI http://www.w3.org/ns/adms#schemaAgency

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

uitgegeven

URI http://purl.org/dc/terms/issued