Samenvatting

Het project Slimme Subsidies wil de subsidieprocessen binnen de Vlaamse overheid stroomlijnen en zorgen voor een efficiƫnt georganiseerde backoffice voor subsidieverstrekkers. Dat moet gegevensuitwisseling tussen de verschillende diensten onderling mogelijk maken. Dit vocabularium is een uitbreiding op het OSLO-Dienst vocabularium. Het definieert extra klassen en attributen voor het beschrijven van subsidiemaatregelen.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns

Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Financieel Voordeel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#FinancieelVoordeel
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/Output
Definitie De verplichting van een publieke administratie of dochtermaatschappij om een bepaald bedrag te betalen aan een burger of organisatie.

Klasse Kwalitatief Criteriumvereiste

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#KwalitatiefCriteriumvereiste
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement
Definitie Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken en een kwalitatieve beoordeling vereist.

Klasse Parametriseerbaar Criteriumvereiste

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#ParametriseerbaarCriteriumvereiste
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement
Definitie Criterium dat toelaat te bepalen of een gebruiker recht heeft op een dienstverlening of deze mag gebruiken en op basis van bepaalde parameters eenduidig (binair) geƫvalueerd kan worden.

Klasse Rechtsgrond Toekenning Subsidie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#RechtsgrondToekenningSubsidie
Specialisatie van
  • http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResource
Definitie De regelgeving, rechtshandeling en/of beleidskeuze waardoor die de legale basis vormt voor de toekenning van een subsidiemaatregel.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap begrotingsartikel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#begrotingsartikel
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Het laagste niveau binnen de Vlaamse begrotingstabel. Begrotingsartikelen vormen de basis bij het opstellen, aanpassen en uitvoeren van de begroting.
Gebruik Bijvoorbeeld DB0/9DG-C-T-G/OW. Voor meer informatie zie: http://vormingbegroting.fenb.be/handboek-begroting/begrotingsartikelen

Eigenschap de-minimis

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#de-minimis
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie True wanneer de steun die niet onder een vrijstellingsgrond valt en de subsidiemaatregel onderhevig is aan de de-minimisregel.

Eigenschap gesubsidieerde periode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#gesubsidieerdePeriode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#RechtsgrondToekenningSubsidie
Bereik http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime
Definitie De periode waarop de subsidie betrekking heeft.

Eigenschap heeft authentieke bron

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#heeftAuthentiekeBron
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#ParametriseerbaarCriteriumvereiste
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de informatie voor de beoordeling van het criterium via een authentieke bron verkregen kan worden.

Eigenschap heeft rechtsgrond

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#heeftRechtsgrond
Domein http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#RechtsgrondToekenningSubsidie
Definitie De rechtsgrond op basis waarvan de subsidiemaatregel werd toegekend.

Eigenschap toegekend bedrag

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#toegekendBedrag
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Het bedrag dat werd toegekend aan de begunstigde van de subsidiemaatregel en waar deze bijgevolg recht op heeft om te ontvangen.

Eigenschap uitgekeerd bedrag

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#uitgekeerdBedrag
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Het bedrag dat werd uitbetaald aan de begunstigde, of een intermediaire betrokkene van de subsidiemaatregel.

Eigenschap vastgelegd bedrag

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/subsidie#vastgelegdBedrag
Domein https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier
Definitie Het bedrag dat werd vastgelegd voor uitbetaling aan de begunstigde van een subsidiemaatregel of een intermediaire betrokkene in een bepaalde periode.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Agent

URI http://purl.org/dc/terms/Agent

Bestuursorgaan

URI http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Bestuursorgaan

Criteriumvereiste

URI http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement

Dossier

URI https://lod.milieuinfo.be/ns/dossier

Formeel Kader

URI http://purl.org/vocab/cpsv#FormalFramework

Participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/Participation

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Richtlijn

URI http://purl.org/vocab/cpsv#Rule

aangenomen door

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#passed_by

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

datum

URI http://purl.org/dc/terms/date

heeft criterium

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCriterion

heeft participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/hasParticipation

is instantie van

URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isInstantieVan

isGedocumenteerdDoor

URI https://data.vlaanderen.be/ns/transactie#isGedocumenteerdDoor

onderwerp

URI http://data.europa.eu/m8g/subject

produceert

URI http://purl.org/vocab/cpsv#produces

referentie

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

rol

URI http://data.europa.eu/m8g/role

sector

URI http://data.europa.eu/m8g/sector

staatssteunnummer

URI http://data.europa.eu/stateaidtransparency/sat#aidMeasure

status

URI http://www.w3.org/ns/adms#status

subsidie-instrument

URI http://data.europa.eu/stateaidtransparency/sat#aidInstrument

taal

URI http://data.europa.eu/eli/ontology#language

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

territoriale toepassing

URI http://data.europa.eu/m8g/territorialApplication

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

volgt

URI http://purl.org/vocab/cpsv#follows