Samenvatting

Dit vocabularium werd ontwikkeld om informatie te beschrijven over notificaties. Een notificatie is een bericht van een afzender naar een bestemmeling, met als doel de bestemmeling te informeren over een bepaalde gebeurtenis of nieuwswaardigheid. Dit vocabularium hergebruikt waar mogelijk termen van Schema.org, een initatief van Google, Microsoft, Yahoo en Yandex om gestructureerde data op te nemen in onder andere web pagina's en e-mails. De intentie om een notificatie te versturen wordt uitgedrukt door de klasse InformeerActie (schema:InformAction) en kan beschreven worden aan de hand van eigenschappen die onder meer informatie meegeven over de doelgroep, inhoud en relevantie van het bericht.

Een InformeerActie kan resulteren in Notificatieberichten. Een Notificatiebericht (afgeleid van schema:Message) is één bericht, verstuurd via één notificatiekanaal (bijvoorbeeld sms) naar één bestemmeling. In dit vocabularium ligt de focus op notificaties die verstuurd worden door publieke organisaties naar burgers en ondernemingen. Een publieke organisatie wordt verondersteld te communiceren onder één of meerdere merknamen, dit zit vervat in de entiteit Merk (schema:Brand). Een Merk kan bovendien gerelateerd zijn aan één of meerdere Publieke Diensten. De bestemmelingen in dit vocabularium worden aangeduid door een abstract entiteit Agent (dct:Agent), in praktijk zal dit telkens een specifieke persoon, organisatie of hoedanigheid zijn. Deze aspecten worden verder beschreven door het OSLO-Organisatie en OSLO-Persoon vocabularium.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns

Op 08/11/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

Klassen

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Notificatiebericht

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#Notificatiebericht
Specialisatie van
  • https://schema.org/Message
Definitie Een bericht van een afzender naar een bestemmeling met als doel het informeren van de bestemmeling.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap inhoud

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#inhoud
Domein https://schema.org/InformAction
Bereik https://schema.org/PropertyValue
Definitie De inhoud van een Notificatiebericht.

Eigenschap notificatiekanaal

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#notificatiekanaal
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Het notificatiekanaal duidt het technisch medium aan waarlangs het Notificatiebericht wordt verzonden.

Eigenschap periode verzending

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#periodeVerzending
Domein https://schema.org/InformAction
Definitie Het tijdsinterval waarbinnen de Informeer Actie relevant is en bijgevolg kan resulteren in de verzending van notificatieberichten.
Gebruik Bijvoorbeeld, wanneer het stedelijk zwembad een week gesloten is, kan de periode voor verzending van de Informeer Actie beginnen een maand voor de sluiting en eindigen op de laatste dag van de sluitingsperiode.

Eigenschap resulteert in

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/notificatie#resulteertIn
Definitie De relatie tussen een Informeer Actie en het (de) Notificatiebericht(en) die hier uit voortkomen.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Administratieve Eenheid

URI https://schema.org/AdministrativeArea

Doelgroep

URI https://schema.org/Audience

InformeerActie

URI https://schema.org/InformAction

Merk

URI https://schema.org/Brand

Sleutel/Waarde Paar

URI https://schema.org/PropertyValue

afzender

URI http://schema.org/sender

bestemmeling

URI http://schema.org/recipient

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

datum creatie

URI https://schema.org/dateCreated

datum gelezen

URI http://schema.org/dateRead

datum ontvangen

URI http://schema.org/dateReceived

datum verzending

URI http://schema.org/dateSent

doelgroep type

URI https://schema.org/audienceType

geografisch gebied

URI https://schema.org/geographicArea

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

is gerelateerd met

URI http://purl.org/dc/terms/relation

naam

URI https://schema.org/name

naam

URI http://schema.org/name

onderwerp

URI https://schema.org/about

tekst

URI https://schema.org/text

titel

URI https://schema.org/name

url

URI http://schema.org/url

vervalt

URI http://schema.org/expires

waarde

URI https://schema.org/value