Samenvatting

Het vocabularium Mobiliteit is ontwikkeld binnen de projecten Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data en GIPOD als Gelinkte Open Data. Het Mobiliteit vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om de innames, hinder en maatregelen op het openbaar domein te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document werd gepubliceerd als Ontwerpdocument. De specificatie zoals in dit document beschreven is in ontwikkeling. Bijgevolg kan dit document op elk moment aangepast, vervangen of achterhaald worden. Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigd het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via de mailing lijst of als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0.

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Eigenschappen

| aanvraagstatus (Samenwerkingsaanvraag) | aanzicht | adviseert (Advies) | afmeting | antwoorddatum (Samenwerkingsantwoord) | beheerder | beoordeeld door (Advies) | beoordeling (Advies) | beoordelingsdatum (Advies) | betrokken organisatie (Samenwerkingsantwoord) | bevestiging aan muur | bevestigt aan (Bevestiging) | bijlage (Samenwerkingsaanvraag) | bindend (Advies) | breedte | categorie (Innameverbod) | categorie (Grondwerk) | classificatie (Ruimtelijk Conflict) | classificatie (Verkeersbordconcept) | conform standaard | contactorganisatie | coördinatievergaderingsdatum (Synergie) | diameter | doelgroep (Mobiliteitshindergevolg) | doelgroep (Mobiliteitsmaatregel) | fabricagevoorschrift | folietype | gaat akkoord (Samenwerkingsantwoord) | geeft aanleiding tot (Inname) | geeft aanleiding tot (Project) | geplande periode | geschatte duur | gevolg (Mobiliteitshindergevolg) | grafischeWeergave | hangt op (Bevestiging) | heeft antwoord (Samenwerkingsaanvraag) | heeft betrekking tot (Ruimtelijk Conflict) | heeft bevestiging | heeft bevestiging (Draagconstructie verkeersborden) | heeft gerelateerd verkeersteken (Verkeersteken) | heeft gevolg (Mobiliteitshinder) | heeft gevolg (Mobiliteitsmaatregel) | heeft gevolg (Inname) | heeft mobiliteitsmaatregel | heeft onderbord (Verkeersteken) | heeft oorzaak grondwerk (Grondwerk) | heeft transportlinkset | heeft verkeersbordconcept (Verkeersbord-Verkeersteken) | hoort bij | icalurl | inwerkingstijd | is begin zone (Verkeersbord-Verkeersteken) | is einde zone (Verkeersbord-Verkeersteken) | is permanent | is verankerd met (Draagconstructie verkeersborden) | kleur (Draagconstructie verkeersborden) | kleur achterkant | lanceringsdatum (Samenwerkingsaanvraag) | leidt tot (Inname) | lengte | lengte bovengronds (Steun) | lengte ondergronds (Steun) | leverancier | montagetype (Bevestiging) | omvat (Project) | omvat draagconstructie verkeersborden (Opstelling) | omvat verkeersbord (Opstelling) | ondergrondtype (Verankering) | openbaar domein | operationele status (Opstelling) | operationele status (Draagconstructie verkeersborden) | operationele status (Verankering) | operationele status | opstelhoogte | periode | plaatsbepaling | positie ten opzichte van rijbaan (Opstelling) | publiek (ContactinfoPubliek) | realiseert | reden (Advies) | registratiedatum (Synergie) | specificatie | status (Project) | status (Inname) | status (Samenwerkingsaanvraag) | status (VerkeerstekenWettelijkeStatus) | status (Verkeersbordconceptstatus) | stilzwijgend (Advies) | synergiestatus (Synergie) | type (Mobiliteitshinder) | type (Project) | type (Mobiliteitsmaatregel) | type (Ruimtelijk Conflict) | type (Inname) | type (Verankering) | type (Zone) | uiterste antwoorddatum (Samenwerkingsaanvraag) | variabel opschrift (Verkeersteken) | vereist (Mobiliteitshinder) | vereist (Inname) | vereist signalisatievergunning (Inname) | veroorzaakt door (Verkeersbordconceptstatus) | veroorzaakt door (VerkeerstekenWettelijkeStatus) | verplaatsingswerk (Grondwerk) | volgens afspraken (Synergie) | volgens afspraken (Synergieaanvraag) | volgt uit (Project) | voorlopige oplevering (Grondwerk) | vorm | wanddikte | wettelijke status (Verkeersteken) | wordt aangeduid door (Mobiliteitsmaatregel) | zone (Inname) |

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Advies

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Advies
Definitie Input van een partij die betrokken is bij het beslissingsproces.

Klasse Bevestiging

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Definitie Het montage-element dat een verkeersbord bevestigt aan een draagconstructie.

Klasse ContactinfoPubliek

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ContactinfoPubliek
Specialisatie van
 • http://schema.org/ContactPoint
Definitie Contactgegevens die al dan niet publiek zijn.

Klasse Draagconstructie retroreflecterende verkeersborden

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieRetroreflecterendeVerkeersborden
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Definitie Constructie die geschikt is om retroreflecterende verkeersborden aan op te hangen.

Gebruik

Deze draagconstructie verschilt van de draagconstructies voor inwendig verlichte en dynamische verkeersborden.

Klasse Draagconstructie verkeersborden

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Definitie Stabiele voorziening waaraan een verkeersbord opgehangen kan worden.

Klasse Evenement

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Evenement
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt ingenomen door een markt, festival...

Klasse Grondwerk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Inname waarbij het openbaar domein of privaat domein met openbaar karakter wordt opengebroken voor wegenis-, riolerings- en/of nutwerken.

Gebruik

Waarvoor een aanvraag tot werken noodzakelijk is of waarvoor een algemene vergunning tot uitvoering van werken geldt.

Klasse Inname

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Een tijdelijke activiteit die een bepaalde ruimte inneemt, met gevolgen voor het openbaar domein of privédomein met openbaar karakter.

Klasse Innameverbod

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod
Definitie Ontzegging van bepaalde innames.

Gebruik

Wordt bijvoorbeeld gebruikt naar aanleiding van evenementen.

Klasse Mobiliteitshinder

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Definitie Verstoring van de normale mobiliteit op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter.

Klasse Mobiliteitshindergevolg

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshindergevolg
Definitie Verzameling doelgroepen die eenzelfde gevolg ondervinden door de mobiliteitshinder.

Klasse Mobiliteitsmaatregel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Maatregel om de beweging en verplaatsing van de weggebruiker op het openbaar domein of privé domein met openbaar karakter te organiseren.

Klasse Omleiding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Omleiding
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersmaatregel
Definitie Tijdelijke route die aanbevolen wordt te volgen door de betreffende weggebruiker.

Klasse Opstelling

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Definitie Het geheel van verticale verkeerssignalisatie die bevestigd is aan één of meerdere draagconstructies op éénzelfde geolocatie.

Klasse Parkeerverbod

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Parkeerverbod
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Inname waarbij een parkeerplaats voorbehouden wordt voor een ander doeleind.

Klasse Periode met duur

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#PeriodeMetDuur
Specialisatie van
 • http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Definitie Periode die ook de duur bevat.

Klasse Project

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Specialisatie van
 • http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Project
Definitie Groepering van innames, hinders, mobiliteitsmaatregelen en projecten.

Klasse Retroreflecterend verkeersbord

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RetroreflecterendVerkeersbord
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Definitie Fysieke drager van het statisch verticale verkeersteken.

Klasse Ruimtelijk Conflict

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Conflict
Definitie Overlap of dicht bijeen liggen van zones in tijd en ruimte.

Klasse Samenwerkingsaanvraag

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Verzoek tot samenwerking in een project.

Klasse Samenwerkingsantwoord

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Samenwerkingsantwoord
Definitie Positief antwoord gegeven op een samenwerkingsaanvraag.

Klasse Signalisatieplan

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Signalisatieplan
Definitie Grafische weergave van de tijdelijke of permanente signalisatie die nodig is voor de gegeven situatie.

Klasse Steun

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#SteunRetroreflecterendVerkeersbord
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieRetroreflecterendeVerkeersborden
Definitie Paal waaraan signalisatie bevestigd kan worden.

Klasse Synergie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Definitie Groepering van werkopdrachten van nutsmaatschappijen.

Klasse Synergieaanvraag

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergieaanvraag
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Verzoek tot samenwerking in een synergie.

Klasse Verankering

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Definitie Bovengrondse en/of ondergrondse elementen die de opstelling ondersteunen.

Klasse Verkeersbord-Verkeersteken

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord-Verkeersteken
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Definitie Verkeersteken dat gerealiseerd wordt met een verkeersbord.

Klasse Verkeersbordcategorie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordcategorie
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Categorie van een verkeersbord.

Klasse Verkeersbordconcept

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordconcept
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Concept van een bepaalde soort verkeersbord.

Klasse Verkeersbordconceptstatus

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeersbordconceptStatus
Definitie Bevat de status van een verkeersbordconcept.

Klasse Verkeersmaatregel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersmaatregel
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Maatregel waarvan de aard, omvang en plaatsing zijn omschreven in de wegcode en uitvoeringsbesluiten.

Klasse Verkeersteken

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Definitie De voorstelling van een aanwijzing ten behoeve van de weggebruikers die verbonden wordt aan het aankondigen of opleggen van een bepaalde verkeersmaatregel zoals bepaald in de wegcode.

Klasse VerkeerstekenWettelijkeStatus

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeerstekenWettelijkeStatus
Definitie Bevat de wettelijke status van een verkeersteken.

Klasse Werk

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Werk
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Definitie Inname van het openbaar domein voor de uitvoering van werken

Klasse Zone

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Zone
Definitie Ruimtelijk gebied.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aanvraagstatus

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#aanvraagStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status om samen te werken.

Eigenschap aanzicht

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#aanzicht
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie De hoek waarin het fysiek bord gepositioneerd is ten opzichte van een vooropgestelde as.

Eigenschap adviseert

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#adviseert
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Waarover input wordt gegeven.

Eigenschap afmeting

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#afmeting
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Afmeting van iets.

Eigenschap antwoorddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord.antwoordDatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Datum waarop het antwoord gegeven werd.

Eigenschap beheerder

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beheerder
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer.

Eigenschap beoordeeld door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beoordeeldDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die het advies beoordeeld heeft.

Eigenschap beoordeling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beoordeling
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Beoordeling van het advies.

Eigenschap beoordelingsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#beoordelingsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie Wanneer de beoordeling gegeven werd.

Eigenschap betrokken organisatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#betrokkenOrganisatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Organisatie die antwoordt op de samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap bevestiging aan muur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#bevestigingAanMuur
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt aan hoe het verkeersbord bevestigd is aan muur.
Gebruik Bijvoorbeeld: met armatuur, zonder armatuur

Eigenschap bevestigt aan

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging.bevestigtAan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Definitie Draagconstructie waaraan de bevestiging is bevestigd.

Eigenschap bijlage

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#bijlage
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Extra document die bij de samenwerkingsaanvraag hoort.

Eigenschap bindend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#bindend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of het advies bindend (true) of niet-bindend is (false).

Eigenschap breedte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#breedte
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Breedte van iets.

Eigenschap categorie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod.categorie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Verbodscategorie van de innameverbod.

Eigenschap categorie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk.categorie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De categorie van de werken in functie van de grootte van de werf.

Eigenschap classificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict.classificatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO

Eigenschap classificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordconcept.classificatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordconcept
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordcategorie
Definitie Categorie van het verkeersbordconcept.

Eigenschap conform standaard

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#conformStandaard
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Tot welke standaard iets conform is.

Eigenschap contactorganisatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#contactorganisatie
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/org#Organization
Definitie Organisatie die gecontacteerd kan worden.

Eigenschap coördinatievergaderingsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#coordinatieVergaderingsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Definitie Datum ter coördinering van de synergie.

Eigenschap diameter

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#diameter
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Diameter van iets.

Eigenschap doelgroep

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#doelgroep
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshindergevolg
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Doelgroep die een bepaald gevolg ondervindt door mobiliteitshinder.

Eigenschap doelgroep

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.doelgroep
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Groep of categorie die belang hebben bij de mobiliteitsmaatregel.
Gebruik Bijvoorbeeld: alle bewoners uit een bepaalde straat

Eigenschap fabricagevoorschrift

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#fabricagevoorschrift
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Genormaliseerde referentie waaraan het fysieke bord voldoet.
Gebruik Bijvoorbeeld: SB20, G2000

Eigenschap folietype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#folietype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van de folie die bevestigd is aan het verkeersbord.

Eigenschap gaat akkoord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord.gaatAkkoord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of de betrokken organisatie wil samenwerken of niet..

Eigenschap geeft aanleiding tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.geeftAanleidingTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van de inname.

Eigenschap geeft aanleiding tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.geeftAanleidingTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Samenwerkingsaanvraag die het gevolg is van het project.

Eigenschap geplande periode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#geplandePeriode
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Definitie Periode wanneer iets waarschijnlijk zal doorgaan.

Eigenschap geschatte duur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#geschatteDuur
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal
Definitie Geschatte tijdsduur van iets.
Gebruik Gebruik xsd:duration. Bijvoorbeeld: een looptijd van 5 dagen wordt aangeduid met 'P5D'

Eigenschap gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#gevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshindergevolg
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Gevolg die de doelgroep ondervindt.

Eigenschap grafischeWeergave

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#grafischeWeergave
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://xmlns.com/foaf/0.1/Document
Definitie Het signalisatieplan als bijlage.

Eigenschap hangt op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging.hangtOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Definitie Verkeersbord die met deze bevestiging is opgehangen.

Eigenschap heeft antwoord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftAntwoord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsantwoord
Definitie Antwoord van een samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap heeft betrekking tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftBetrekkingTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Entiteiten die mede-oorzaak zijn van het ruimtelijke conflict.

Eigenschap heeft bevestiging

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord.heeftBevestiging
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Definitie Bevestiging waarmee het verkeersbord is opgehangen.

Eigenschap heeft bevestiging

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Draagconstructie.heeftBevestiging
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Definitie Bevestiging waarmee een verkeersbord aan deze draagconstructie is opgehangen.

Eigenschap heeft gerelateerd verkeersteken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftGerelateerdVerkeersteken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/2004/02/skos/core#related
Definitie Ander verkeersteken die met dit verkeersteken gerelateerd is.
Gebruik Dit duidt de feitelijke relatie aan tussen verkeerstekens. Bijvoorbeeld: het begin en einde van een parkeerzone of een verkeersbord-verkeersteken dat bij een bepaalde wegmarkering-verkeersteken hoort.

Eigenschap heeft gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder.heeftGevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshindergevolg
Definitie Effect van de mobiliteitshinder op bepaalde doelgroepen.

Eigenschap heeft gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.heeftGevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Specialisatie van
 • http://purl.org/NET/c4dm/event.owl#factor_of
Definitie Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het invoeren van een mobiliteitsmaatregel.

Eigenschap heeft gevolg

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.heeftGevolg
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Specialisatie van
 • http://purl.org/NET/c4dm/event.owl#factor_of
Definitie Mobiliteitshinder (bv.: afgesloten weg) die ontstaan is door het innemen van de openbare ruimte.

Eigenschap heeft mobiliteitsmaatregel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Artikel.heeftMobiliteitsmaatregel
Domein http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Artikel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Mobiliteitsmaatregel die beschreven staat in het artikel.

Eigenschap heeft onderbord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftOnderbord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord-Verkeersteken
Definitie Onderbord dat een bepaling toevoegt aan het verkeersteken.
Gebruik Zowel het verkeersteken als het onderbord zijn verkeerstekens die beiden tot een verkeersbord leiden indien deze verkeersbord-verkeerstekens zijn.

Eigenschap heeft oorzaak grondwerk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftOorzaakGrondWerk
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk
Specialisatie van
 • http://purl.org/NET/c4dm/event.owl#factor
Definitie Ander grondwerk dat dit grondwerk veroorzaakt heeft.
Gebruik Bijvoorbeeld heraanlegging straat na kabelwerken.

Eigenschap heeft transportlinkset

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftTransportLinkSet
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#TransportLinkSet
Definitie Verzameling weglinksequenties en/of individuele weglinks die een route vertegenwoordigen.
Gebruik Bijvoorbeeld bij het invoeren van eenrichting kan hiermee de verzameling netwerkelementen aangeduid worden.

Eigenschap heeft verkeersbordconcept

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#heeftVerkeersbordconcept
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord-Verkeersteken
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbordconcept
Definitie Algemeen verkeersbordconcept van het verkeersbord-verkeersteken.
Gebruik Bijvoorbeeld: de algemene wegwijzer 'F29'. Verkeersbord-verkeersteken is dan een specifieke uitwerking hiervan met als variabel opschrift de naam van de gemeente of stad.

Eigenschap hoort bij

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#hoortBij
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/weg#Wegsegment
Definitie Wegsegment waarbij iets in de buurt ligt.

Eigenschap icalurl

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#icalurl
Domein https://schema.org/Event
Definitie Link to an ICal export of its calendar.

Eigenschap inwerkingstijd

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#inwerkingstijd
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://schema.org/Schedule
Definitie Wanneer iets actief is.

Eigenschap is begin zone

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#isBeginZone
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord-Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het verkeersbord-verkeersteken het begin van een zone aanduidt.

Eigenschap is einde zone

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#isEindeZone
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord-Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het verkeersbord-verkeersteken het einde van een zone aanduidt.

Eigenschap is permanent

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#isPermanent
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of iets van blijvende duur is.

Eigenschap is verankerd met

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#isVerankerdMet
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Definitie Waarmee de draagconstructie verankerd is.

Eigenschap kleur

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden.kleur
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Kleur van de draagconstructie.

Eigenschap kleur achterkant

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#kleurAchterkant
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Kleur van de achterzijde van het verkeersbord.

Eigenschap lanceringsdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag.lanceringsdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Datum waarop de samenwerkingsaanvraag uitgestuurd wordt.

Eigenschap leidt tot

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#leidtTot
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Innameverbod
Definitie Innameverbod dat het gevolg is van een inname.

Eigenschap lengte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#lengte
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Lengte van iets.

Eigenschap lengte bovengronds

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#lengteBovengronds
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#SteunRetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Lengte van de steun boven het verhardingsniveau of maaiveld.

Eigenschap lengte ondergronds

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#lengteOndergronds
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#SteunRetroreflecterendVerkeersbord
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Lengte van de steun onder het verhardingsniveau of maaiveld.

Eigenschap leverancier

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#leverancier
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Agent die iets aanlevert.

Eigenschap montagetype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#montagetype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Bevestiging
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Waarmee de bevestiging gemonteerd is.

Eigenschap omvat

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.omvat
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Entiteit dat dit project omvat.

Eigenschap omvat draagconstructie verkeersborden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#omvatDraagconstructieVerkeersborden
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Definitie Fysieke voorziening die voor de ondersteuning zorgt in de opstelling.

Eigenschap omvat verkeersbord

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#omvatVerkeersbord
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Definitie Verkeersbord die op de opstelling staat.

Eigenschap ondergrondtype

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ondergrondtype
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van ondergrond.

Eigenschap openbaar domein

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#openbaarDomein
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of iets op openbaar domein bevindt of doorgaat.

Eigenschap operationele status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling.operationeleStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Een statuscode die de operationele status van de opstelling aanduidt.
Gebruik Bijvoorbeeld: schets (test), voorstel (ingediend als voorstel en onderdeel van een nieuw reglement), gepland (beslist, maar nog uit te voeren), uitgevoerd

Eigenschap operationele status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden.operationeleStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#DraagconstructieVerkeersborden
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Operationele status van de draagconstructie.

Eigenschap operationele status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering.operationeleStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Operationele status van de verankering.

Eigenschap operationele status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersbord.operationeleStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Operationele status van een verkeersbord.

Eigenschap opstelhoogte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#opstelhoogte
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/openbaardomein/infrastructuur#Verkeersbord
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Afstand tussen het maaiveld en de onderrand van het bord.

Eigenschap periode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#periode
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://data.europa.eu/m8g/PeriodOfTime
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Periode wanneer iets van toepassing is.

Eigenschap plaatsbepaling

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#plaatsbepaling
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Tekstuele weergave van de locatie.

Eigenschap positie ten opzichte van rijbaan

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#positieTenOpzichtVanRijbaan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Opstelling
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie De plaatsing van de opstelling ten aanzien van de rijbaan.
Gebruik Bijvoorbeeld: boven, rechts, links

Eigenschap publiek

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ContactInfoPubliek.publiek
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#ContactinfoPubliek
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of de contactinfo door iedereen gezien mag worden.

Eigenschap realiseert

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#realiseert
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Definitie Relateert een verkeersteken op het openbaar domein tot het conceptuele verkeersteken.

Eigenschap reden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#reden
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Waarom een bepaalde beoordeling gegeven werd.

Eigenschap registratiedatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#registratieDatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/elements/1.1/date
Definitie Datum waarop de synergie geregistreerd werd.

Eigenschap specificatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#specificatie
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie TODO
Gebruik Bijvoorbeeld: (her)aanleg, herstel, onderhoud, mobiel werk

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/adms#status
Definitie Status van het project.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/adms#status
Definitie Status van de inname
Gebruik Voorbeelden: in ontwerp, gepland

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/adms#status
Definitie Status van de samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeerstekenWettelijkeStatus.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeerstekenWettelijkeStatus
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt de wettelijke status aan van het verkeersteken.
Gebruik Bijvoorbeeld: vergund, niet-vergund, in ontwerp

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeersbordconceptStatus.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeersbordconceptStatus
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Duidt of het verkeersbordconcept nog gebruikt wordt.
Gebruik Bijvoorbeeld: stabiel, onstabiel, afgeschaft. Een bord met snelheidslimiet van 60 km/u is bijvoorbeeld afgeschaft.

Eigenschap stilzwijgend

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#stilzwijgend
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Advies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Duidt aan of het advies stilzwijgend (true) of niet (false) is.

Eigenschap synergiestatus

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#synergieStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status van de synergie.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type mobiliteitshinder.
Gebruik In te vullen door business werkgroep GIPOD

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van het project.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type mobiliteitsmaatregel.
Gebruik Voorbeelden: straat afzetten, trager rijden, extra fietsstallingen, shuttledienst etc.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#RuimtelijkConflict
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type ruimtelijk conflict.

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Type van inname
Gebruik Voorbeelden: markt, werken, wielerwedstrijd, wegeniswerken

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verankering
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Soort verankering.
Gebruik Bijvoorbeeld: betonblok

Eigenschap type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Zone.type
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Zone
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Soort zone.
Gebruik Bijvoorbeeld: corridor, evenementzone

Eigenschap uiterste antwoorddatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag.uitersteAntwoorddatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/date
Definitie Laatste datum dat er geantwoord kan worden om al dan niet samen te werken.

Eigenschap variabel opschrift

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#variabelOpschrift
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Variabele tekst die op het verkeersteken komt te staan.
Gebruik Indien het gaat om iconen of symbolen worden deze omschreven.

Eigenschap vereist

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder.vereist
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitshinder
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Mobiliteitsmaatregel ter ondersteuning van de mobiliteitshinder.

Eigenschap vereist

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname.vereist
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie Mobiliteitsmaatregel die vereist is om een inname tot stand te brengen.

Eigenschap vereist signalisatievergunning

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#vereistSignalisatievergunning
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik http://data.vlaanderen.be/ns/besluit#Signalisatievergunning
Definitie Signalisatievergunning die vereist is om deze inname uit te voeren.

Eigenschap veroorzaakt door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#veroorzaaktDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeersbordconceptStatus
Bereik http://data.europa.eu/eli/ontology#LegalResourceSubdivision
Definitie Door welk rechtsgrondonderdeel het verkeersbordconcept in deze status bekomen is.

Eigenschap veroorzaakt door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeerstekenWettelijkeStatus.veroorzaaktDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#VerkeerstekenWettelijkeStatus
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Definitie De mobiliteitsmaatregel die ervoor gezorgd heeft dat het verkeersteken een bepaalde wettelijke status bekomen heeft.

Eigenschap verplaatsingswerk

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk.verplaatsingswerk
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Aanduiding of de werkopdracht veroorzaakt wordt door andere werkopdrachten.

Eigenschap volgens afspraken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie.volgensAfspraken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Afspraken die gevolgd moeten worden om een synergie uit te voeren.

Eigenschap volgens afspraken

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergieaanvraag.volgensAfspraken
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Synergieaanvraag
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Afspraken die gevolgd moeten worden om de synergie uit te voeren.

Eigenschap volgt uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#volgtUit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Project
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Samenwerkingsaanvraag
Definitie Project dat ontstaan is uit een samenwerkingsaanvraag.

Eigenschap voorlopige oplevering

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk.voorlopigeOplevering
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Grondwerk
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/prov#endedAtTime
Definitie Tijdsstip wanneer het werk geacht opgeleverd te worden.

Eigenschap vorm

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#vorm
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Vorm van iets.

Eigenschap wanddikte

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#wanddikte
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Dikte van de wand van iets.

Eigenschap wettelijke status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken.wettelijkeStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Wettelijke status van het verkeersteken.

Eigenschap wordt aangeduid door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel.wordtAangeduidDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Mobiliteitsmaatregel
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Verkeersteken
Definitie Een verkeersteken dat bijdraagt tot de aanduiding van een mobiliteitsmaatregel.

Eigenschap zone

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#zone
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Inname
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/mobiliteit#Zone
Definitie Gebied dat gerelateerd is.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Halte

URI http://vocab.gtfs.org/terms#Stop

Route

URI http://vocab.gtfs.org/terms#Route

adresvoorstelling

URI http://www.w3.org/ns/locn#address

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

beschrijving

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/description

bijdrager

URI http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor

contactinfo

URI http://schema.org/contactPoint

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

zone

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry