Samenvatting

Dit vocabularium werd ontwikkeld om informatie te beschrijven met betrekking tot meldingen van burgers of organisaties naar de overheid. Meldingen kunnen gaan om problemen vastgesteld in de fysieke wereld, zoals sluikstort of een put in de weg, of digitale problemen als fouten en onvolledigheden in digitale gegevensbronnen. Dit vocabularium hergebruikt termen en constructen uit onder meer de Web Annotation Ontology en Activity Vocabulary van W3C.

Om de specificiteiten met betrekking tot meldingen over fouten of onvolledigheden in digitale gegevensbronnen te duiden wordt de term Terugmelding gehanteerd, een specialisatie van de generieke Melding die ook problemen vastgesteld in de fysieke wereld omvat. Zowel voor meldingen als terugmeldingen treden verschillende Agents op die een rol spelen in de afhandeling van de melding, zoals een melder, indiener, behandelaar... Verder zijn er eigenschappen om gestructureerd informatie over de melding mee te geven, waaronder bijlagen, statusinformatie, een typering voor de melding...

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns

Op 08/11/2018 werd dit document als Standaard erkend door de werkgroep Datastandaarden OSLO. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Applicatie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Applicatie
Specialisatie van
  • http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie Een artificiële agent in een softwareomgeving.

Klasse Eigenschap

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Definitie De klasse voor het beschrijven van de data velden waaruit een dataset bestaat.

Klasse Melding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Definitie Beschrijft de melding van een probleem of een vaststelling die mogelijks aanleiding geeft tot een actie van de overheid.

Gebruik

Een melding kan gebruikt worden voor vaststellingen in de echte wereld,bijvoorbeeld het melden van een put in de weg of sluikstort,of voor het melden van fouten of onvolledigheden in digitale gegevensbronnen.

Klasse Melding Body

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingBody
Specialisatie van
  • https://www.w3.org/ns/activitystreams#Object
Definitie De body van de Melding,deze omvat relevante informatie voor de verdere afhandeling van de melding.

Klasse Meldingsobject

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/oa#SpecificResource
Definitie Het Meldingsobject identificeert een resource,een specifiek deel van een resource,een bepaalde representatie van een resource of een combinatie hiervan welke gebruikt wordt binnen de Melding.

Klasse Meldingsobject Attribuut

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Definitie Beschrijft een attribuut van het Meldingsobject.

Klasse Status

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingstatus
Definitie De Status van de Melding in het verwerkingsproces op een bepaald tijdstip.

Klasse Terugmelding

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Terugmelding
Specialisatie van
  • https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Definitie Beschrijft de terugmelding van fouten of onvolledigheden in digitale gegevensbronnen naar de verantwoordelijke bronbeheerder.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap eigenschap

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#eigenschap
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Definitie Verwijst naar de Eigenschap die deel uitmaakt van een bepaalde Dataset.

Eigenschap gerelateerde body

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#gerelateerdeBody
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingBody
Definitie De body van de Melding die betrekking heeft op het Meldingsobject.
Gebruik Indien de Melding meerdere Meldingsobjecten bevat biedt deze eigenschap de mogelijkheid om te beschrijven welke MeldingBody relevant is voor de behandeling van het Meldingsobject.

Eigenschap heeft eigenschap

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#heeftEigenschap
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingsobject
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Specialisatie van
  • http://rdfs.org/ns/void#property
Definitie Refereert naar een eigenschap die het object beschrijft.

Eigenschap heeft status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#heeftStatus
Domein http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingstatus
Definitie De Status verbonden aan de Melding.

Eigenschap huidige waarde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#huidigeWaarde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De huidige waarde van een Eigenschap.
Gebruik Dit is de waarde zoals waargenomen door de indiener van de melding.

Eigenschap meldbaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#meldbaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geeft aan of op de eigenschap kan teruggemeld worden (true) of deze louter ter informatie van de gebruiker wordt getoond (false).

Eigenschap meldingsapplicatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#meldingsapplicatie
Specialisatie van
  • https://www.w3.org/ns/activitystreams#generator
Definitie De applicatie dat de Melding creëerde.

Eigenschap mogelijke waarden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#mogelijkeWaarden
Definitie Associeert de Eigenschap met een exhaustieve lijst aan mogelijk waarden (bv. een codelijst).
Gebruik Het is aangeraden de mogelijke waarden voor te stellen als een skos:ConceptScheme (https://www.w3.org/TR/skos-primer/)

Eigenschap status type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#statuswaarde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingstatus
Definitie Het type van de Status.
Gebruik Er wordt verwacht dat het status type gedefinieerd is in een codelijst. Het bepalen en ontlsuiten van deze codelijst kan applicatie-specifiek worden ingevuld.

Eigenschap statusdatum

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#statusdatum
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingstatus
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime
Definitie De datum van een Status.

Eigenschap statuswijziging door

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#statuswijzigingDoor
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Meldingstatus
Bereik http://purl.org/dc/terms/Agent
Definitie De Agent die deze status heeft geactiveerd.

Eigenschap verwacht type

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#verwachtType
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Eigenschap
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie Geeft het bereik van mogelijke waarden aan voor de eigenschap.
Gebruik Gebruik bij voorkeur een regular expression of primitief datatype zoals een integer, boolean, floating-point nummer, string...

Eigenschap voorgestelde waarde

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#voorgesteldeWaarde
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#MeldingsobjectAttribuut
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
Definitie De voorgestelde waarde van een Eigenschap.
Gebruik De suggereerde correct waarde zoals aangegeven door de indiener van de melding.

Eigenschap webpagina

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/melding#webpagina
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/melding#Melding
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI
Definitie Een doorverwijzing naar een webpagina.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Concept

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Dataset

URI http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset

Geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#Geometry

TijdToestand

URI http://www.w3.org/ns/oa#TimeState

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

bijlage

URI https://www.w3.org/ns/activitystreams#attachment

cached bron

URI http://www.w3.org/ns/oa#cachedSource

datum vaststelling

URI http://www.w3.org/ns/oa#sourceDate

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

gml

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asGML

heeft body

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasBody

heeft doelwit

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasTarget

heeft toestand

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasState

heeftBron

URI http://www.w3.org/ns/oa#hasSource

label

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

label

URI http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label

meldingstype

URI http://www.w3.org/ns/oa#motivatedBy

samenvatting

URI https://www.w3.org/ns/activitystreams#summary

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

verplicht

URI https://www.w3.org/ns/hydra/core#required

wkt

URI http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT