Samenvatting

Het Logies vocabularium specificeert een aantal klassen en eigenschappen om een logies te beschrijven.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op https://data.vlaanderen.be/ns

. Dit document is als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 05/12/2019. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden via als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse Beschrijving

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Beschrijving
Specialisatie van
 • http://schema.org/CreativeWork
Definitie Een omschrijving van een object.

Klasse Faciliteit

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Faciliteit
Specialisatie van
 • http://schema.org/LocationFeatureSpecification
Definitie Aanwezige infrastructuur of dienst.

Klasse Kwaliteitslabel

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Kwaliteitslabel
Definitie Een label dat wordt toegekend aan een entiteit wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Klasse Logies

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Specialisatie van
 • http://schema.org/LodgingBusiness
Definitie Elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke? vorm, dat aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.

Gebruik

Zie ook https://schema.org/docs/hotels.html

Klasse Media Object

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#MediaObject
Specialisatie van
 • http://schema.org/CreativeWork
 • http://schema.org/MediaObject
Definitie Een media-object, zoals bijvoorbeeld een afbeelding, video of audio-object.

Klasse Registratie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Registratie
Specialisatie van
 • https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Versie
Definitie Registratie van het logies bij een officiële instantie.

Klasse Ruimte

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Ruimte
Specialisatie van
 • http://schema.org/Accomodation
Definitie Een ruimtelijk onderdeel binnen een verhuureenheid, meestal gescheiden van andere ruimtes door binnenmuren. Bijvoorbeeld een terrein, een kamer, enz.

Klasse Toeristische regio

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#ToeristischeRegio
Specialisatie van
 • http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie Geografische afbakening van een promotioneel samenhangend gebied.

Klasse Verhuureenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Verhuureenheid
Specialisatie van
 • http://schema.org/Accomodation
Definitie Een afzonderlijk te huren kamer, ruimte, oppervlakte of onderdeel waar kan worden overnacht.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal slaapplaatsen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#aantalSlaapplaatsen
Domein http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Totale aantal personen dat een logies of verhuureenheid kan bedienen.

Eigenschap aantal verhuureenheden

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#aantalVerhuureenheden
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Totale aantal eenheden waarover het logies beschikt.

Eigenschap behoort tot toeristische regio

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#behoortTotToeristischeRegio
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#ToeristischeRegio
Definitie Specifieert tot welke regio het logies behoort.

Eigenschap bevat plaats

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#bevatPlaats
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#ToeristischeRegio
Bereik http://purl.org/dc/terms/Location
Definitie een plaats die zich fysiek in de regio. bevindt.

Eigenschap capaciteit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#capaciteit
Domein http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://schema.org/QuantitativeValue
Definitie Een capaciteitsgegeven van de resource. De capaciteit is een gestructureerde waarde met een eenheid en een waarde.

Eigenschap heeft alternatieve uitbating

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftAlternatieveUitbating
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Definitie De relatie tussen een logies en andere, commerciele uitbating van het logies. Bijvoorbeeld een B&B die ook als vakantiewoning wordt verhuurt.

Eigenschap heeft beschrijving

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftBeschrijving
Domein http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Beschrijving
Definitie Beschrijving van het object.

Eigenschap heeft kamer

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftKamer
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Verhuureenheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Ruimte
Specialisatie van
 • http://schema.org/containsPlace
Definitie De relatie tussen de kamer en de verhuureenheid die de kamer bevat.

Eigenschap heeft kwaliteitslabel

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftKwaliteitsLabel
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Kwaliteitslabel
Definitie Een kwaliteitslabel dat is toegekend aan het logies.

Eigenschap heeft media

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftMedia
Domein http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#MediaObject
Definitie Media gerelateerd aan het object.

Eigenschap heeft registratie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftRegistratie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Registratie
Definitie De registratie van het logies bij Toerisme Vlaanderen.

Eigenschap heeft verhuureenheid

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#heeftVerhuureenheid
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Verhuureenheid
Definitie Een verhuureenheid die gerelateerd is aan een logies.

Eigenschap is specialisatie van

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#isSpecialisatieVan
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Faciliteit
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Faciliteit
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/2004/02/skos/core#broader
Definitie Verwijst naar de bronfaciliteit waarvan deze faciliteit een specialisatie is.

Eigenschap locatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#locatie
Domein http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Geometry
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#geometry
Definitie De geometrische locatie van het object.

Eigenschap locatie aanduiding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#locatieaanduiding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Ruimte
Definitie Locatie waar de ruimte zich bevind, bijvoorbeeld het verdiep.

Eigenschap onthaal adres

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#onthaalAdres
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Logies
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Adres waar logies zich kunnen aanmelden.

Eigenschap onthaal locatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#onthaalLocatie
Domein http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Resource
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Geometry
Specialisatie van
 • http://www.w3.org/ns/locn#geometry
Definitie De geometrische locatie van het object.

Eigenschap registratie status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/logies#registratieStatus
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/logies#Registratie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Status van het geregistreerde logies.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

is tijdspecialisatie van

URI https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#isTijdspecialisatieVan

Beoordeling

URI http://schema.org/Rating

Code

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Creatief Werk

URI http://schema.org/CreativeWork

Kwantitatieve waarde

URI http://schema.org/QuantitativeValue

aantal kamers

URI http://schema.org/numberOfRooms

alternatieve naam

URI http://schema.org/alternativeName

beoordeling

URI http://schema.org/ratingValue

beschikbaar tot

URI http://schema.org/validThrough

beschikbaar van

URI http://schema.org/validFrom

beschrijving

URI http://schema.org/description

bewerkt op

URI http://schema.org/dateModified

breedte

URI http://schema.org/width

caption

URI http://schema.org/caption

contact punt

URI http://schema.org/contactPoint

content url

URI http://schema.org/contentUrl

creatie

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedGeneration

doelpubliek

URI http://schema.org/audience

eenheid

URI http://schema.org/unitText

exif data

URI http://schema.org/exifData

formaat

URI http://purl.org/dc/terms/format

genormeerde eenheid

URI http://schema.org/unitCode

geometrie

URI http://www.w3.org/ns/locn#geometry

heeft faciliteit

URI http://schema.org/amenityFeature

heeft officiële beoordeling

URI http://schema.org/starRating

hoogste beoordeling

URI http://schema.org/bestRating

hoogte

URI http://schema.org/height

identificator

URI http://www.w3.org/ns/adms#identifier

is gebaseerd op

URI http://schema.org/exampleOfWork

is vertaling van

URI http://schema.org/translationOfWork

laagste beoordeling

URI http://schema.org/worstRating

label

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel

licentie

URI http://schema.org/license

naam

URI http://schema.org/name

opheffing

URI http://www.w3.org/ns/prov#qualifiedInvalidation

publicatie datum

URI http://schema.org/datePublished

taal

URI http://schema.org/inLanguage

thumbnail url

URI http://schema.org/thumbnailUrl

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

uitgegeven

URI http://purl.org/dc/terms/issued

waarde

URI http://schema.org/value