Samenvatting

Het vocabularium OSLO-Gebouw focust op termen die betrekking hebben op gebouwen en gebouweenheden. Vertrekpunt vormden termen gedefinieerd voor deze entiteiten in het Gebouwenregister (VBR). Echter gebeurde ook afstemming met INSPIRE-Building en met de federale werkgroep rond gebouwen (GT-BUNI).

Bij de afstemming op INSPIRE vormden de termen van het Gebouwenregister het uitgangspunt, d.w.z. naast de termen die verplicht worden door INSPIRE werd enkel voor de overblijvende Gebouwenregister-termen een equivalent gezocht. INSPIRE-building bevat veel meer termen dan deze die we voor OSLO-Gebouw hebben weerhouden. OSLO-Gebouw beperkt zich bv. tot een 2D/2.5D-gebouwgeometrie terwijl INSPIRE ook 3D-gebouwgeometrieën heeft uitgemodelleerd.

Officieel bestaat er nog geen RDF-vocabularium waarop we de termen konden mappen of waarop de termen in dit vocabularium een aanvulling konden vormen. Niettemin voerden we bij de afstemming op INSPIRE-Building al een tentatieve mapping uit op de RDF-termen in ontwikkeling.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Dit document werd gepubliceerd door de werkgroep Gebouwen- en Adressenregister als Kandidaat-standaard. De specificatie zoals in dit document beschreven doorloopt momenteel een periode van publieke review, tijdens het welke geen wijzigingen aan deze specificatie worden doorgevoerd.
Dit document is bedoeld om uit te groeien tot een standaard in het beschreven domein. Desalniettemin heeft het op dit ogenblik geen officieel statuut en vertegenwoordigt het geen consensus binnen OSLO.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke-review-discussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

4. Klassen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke klasse.

Klasse 2D-Gebouwgeometrie

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Definitie Geometrie van het gebouw en metadata over welk deel van het gebouw door de geometrie wordt voorgesteld en hoe deze werd bepaald.

Klasse Gebouw

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Definitie Een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein opgetrokken of gebouwd wordt.

Klasse Gebouweenheid

Type Klasse
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Specialisatie van
  • http://www.w3.org/ns/prov#Entity
  • https://data.vlaanderen.be/ns/adres#AdresseerbaarObject
Definitie De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn.

5. Eigenschappen

Deze sectie geeft een formele definitie aan elke eigenschap.

Eigenschap aantal bovengrondse verdiepingen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#aantalBovengrondseVerdiepingen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Totaal van het aantal bovengrondse gebouwlagen, bekeken over alle gebouwdelen heen.

Eigenschap aantal ondergrondse verdiepingen

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#aantalOndergrondseVerdiepingen
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
Definitie Totaal van het aantal ondergrondse gebouwlagen, bekeken over alle gebouwdelen heen.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw.adres
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Adresvoorstelling die bij het gebouw hoort.

Eigenschap adres

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid.adres
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Address
Definitie Adresvoorstelling die bij de gebouweenheid hoort.

Eigenschap bestaat uit

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#bestaatUit
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Definitie De gebouweenheden die tot het gebouw behoren.

Eigenschap bouwjaar

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#bouwjaar
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Definitie Datum waarop het gebouw voltooid werd.
Gebruik Verbouwingen en renovaties na initiële oplevering worden niet meegeteld.

Eigenschap default

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#default
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
Definitie Geometrie die moet worden gebruikt bv bij voorstelling op kaart.

Eigenschap functie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#functie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Functie waarvoor de gebouweenheid in de realiteit (zoals vastgesteld op het terrein) gebruikt wordt.

Eigenschap gebouweenheidstatus

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Fase van de levensloop waarin de gebouweenheid zich bevindt.

Eigenschap gebouwnaam

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#gebouwnaam
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#langString
Definitie Naam van het gebouw.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw.geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Definitie 2D- of 2.5D-geometrische voorstelling van het gebouw.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid.geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Geometry
Definitie 2D-geometrische voorstelling van de gebouweenheid.

Eigenschap geometrie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#geometrie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/ns/locn#Geometry
Definitie 2D- of 2.5D-geometrische voorstelling van het gebouw.

Eigenschap horizontale referentie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#horizontaleReferentie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aspect van het object dat door de xy-coördinaten wordt voorgesteld.

Eigenschap laatste renovatie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#laatsteRenovatie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/generiek#Gebeurtenisdatum
Definitie Datum waarop het gebouw het laatst gerenoveerd werd.

Eigenschap ligt op

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#ligtOp
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/perceel#Perceel
Definitie De percelen waarmee het gebouw officieel geassocieerd is.

Eigenschap locatieaanduiding

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#locatieAanduiding
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouweenheid
Bereik https://data.vlaanderen.be/ns/adres#Locatieaanduiding
Definitie Alfanumerieke code die een adreslocator uniek identificeert binnen de straat, administratieve eenheid etc.

Eigenschap methode

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#methode
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Beschrijving van de manier waarop de geometrie aangemaakt werd.

Eigenschap status

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw.status
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#Gebouw
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Fase van de levensloop waarin het gebouw zich bevindt.

Eigenschap verticale referentie

Type Eigenschap
URI https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#verticaleReferentie
Domein https://data.vlaanderen.be/ns/gebouw#2DGebouwgeometrie
Bereik http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
Definitie Aspect van het object dat door de z-coördinaten wordt voorgesteld.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

In dit vocabularium zijn geen externe termen hergebruikt.