Samenvatting

Dit vocabularium laat toe om publieke dienstverlening te beschrijven, t.t.z. dienstverlening ingericht door een publieke organisatie ten behoeve van particulieren, bedrijven of voor andere publieke organisaties.

Het OSLO-Dienst vocabularium is volledig gebaseerd op het ISA Core Public Service vocabularium en op de impliciete uitbreiding van dat vocabularium ten behoeve van een applicatieprofiel voor een dienstencataloog. Geen nieuwe termen werden toegevoegd, de uitbreiding bestaat enkel uit een vertaling van de termen naar het Nederlands.

Status van dit document

Een lijst van de recentste vocabularia is terug te vinden op http://data.vlaanderen.be/ns.


Dit document is de specificatie van een vocabularium en biedt een gedeeld begrippenkader voor bepaalde concepten.

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO, bekrachtigd door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid op 03/07/2018. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

Feedback op deze specificatie kan gegeven worden als een topic in onze publieke reviewdiscussielijst.

1. Licentie

Dit vocabularium gehost door Informatie Vlaanderen is uitgegeven onder de "Modellicentie Gratis Hergebruik - v1.0".

2. Conformiteit

Een uitwisseling van gegevens, op welke manier deze uitwisseling ook gebeurt, is conform aan dit vocabularium wanneer het de terminologie (klassen en eigenschappen) gebruikt op een manier die consistent is met de semantiek zoals opgesteld in de nieuwste versie van de specificatie (domein, bereik, definitie en gebruik) en het geen terminologie gebruikt uit andere vocabularia als alternatief voor de voorgestelde terminologie opgenomen in dit vocabularium.

3. Overzicht

Deze sectie somt alle klassen en eigenschappen van het vocabularium op.

Dit vocabularium verwijst verder naar termen uit de volgende vocabularia:


Verken het vocabularium

4. Klassen

In dit vocabularium zijn geen klassen gedefinieerd. Het is wel mogelijk dat klassen uit een gerelateerd vocabularium worden hergebruikt.

5. Eigenschappen

In dit vocabularium zijn geen eigenschappen gedefinieerd. Het is wel mogelijk dat eigenschappen uit een gerelateerd vocabularium worden hergebruikt.

6. Externe terminologie

Deze sectie geeft een overzicht van terminologie uit andere vocabularia die relevant is voor dit domeinmodel samen met hun Nederlandstalige labels en definities.

Bedrijfsgebeurtenis

URI http://data.europa.eu/m8g/BusinessEvent

Bewijs

URI http://data.europa.eu/m8g/Evidence

Criteriumvereiste

URI http://data.europa.eu/m8g/CriterionRequirement

Gebeurtenis

URI http://data.europa.eu/m8g/Event

Kanaal

URI http://data.europa.eu/m8g/Channel

Kost

URI http://data.europa.eu/m8g/Cost

Levensgebeurtenis

URI http://data.europa.eu/m8g/LifeEvent

Openingsurenspecificatie

URI http://schema.org/OpeningHoursSpecification

Output

URI http://data.europa.eu/m8g/Output

Participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/Participation

Publieke Dienstverlening

URI http://purl.org/vocab/cpsv#PublicService

Regel

URI http://purl.org/vocab/cpsv#Rule

alternatieve label

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#altLabel

beschrijving

URI http://purl.org/dc/terms/description

dag van week

URI http://schema.org/dayOfWeek

dienstverlener

URI http://data.europa.eu/m8g/serviceProvider

eigendom van

URI http://data.europa.eu/m8g/ownedBy

geldig tot

URI http://schema.org/validThrough

geldig van

URI http://schema.org/validFrom

heeft contactpunt

URI http://data.europa.eu/m8g/hasContactPoint

heeft criterium

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCriterion

heeft formeel kader

URI http://data.europa.eu/m8g/hasFormalFramework

heeft input

URI http://purl.org/vocab/cpsv#hasInput

heeft kanaal

URI http://data.europa.eu/m8g/hasChannel

heeft kost

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCost

heeft participatie

URI http://data.europa.eu/m8g/hasParticipation

heeft verantwoordelijke autoriteit

URI http://data.europa.eu/m8g/hasCompetentAuthority

implementeert

URI http://purl.org/vocab/cpsv#implements

indien benaderd via

URI http://data.europa.eu/m8g/ifAccessedThrough

is gedefinieerd door

URI http://data.europa.eu/m8g/isDefinedBy

is gegroepeerd volgens

URI http://data.europa.eu/m8g/isGroupedBy

openingsuren

URI http://schema.org/openingHours

opent

URI http://schema.org/opens

pagina

URI http://xmlns.com/foaf/0.1/page

produceert

URI http://purl.org/vocab/cpsv#produces

relatie

URI http://purl.org/dc/terms/relation

rol

URI http://data.europa.eu/m8g/role

ruimtelijke dekking

URI http://purl.org/dc/terms/spatial

sector

URI http://data.europa.eu/m8g/sector

sluit

URI http://schema.org/closes

speelt rol

URI http://data.europa.eu/m8g/playsRole

status

URI http://www.w3.org/ns/adms#status

taal

URI http://purl.org/dc/terms/language

titel

URI http://purl.org/dc/terms/title

trefwoord

URI http://www.w3.org/ns/dcat#keyword

type

URI http://purl.org/dc/terms/type

uren beschikbaarheid

URI http://schema.org/hoursAvailable

valuta

URI http://data.europa.eu/m8g/currency

vereist

URI http://purl.org/dc/terms/requires

verwerkingstijd

URI http://data.europa.eu/m8g/processingTime

volgt

URI http://purl.org/vocab/cpsv#follows

waarde

URI http://data.europa.eu/m8g/value