Met het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO) zet de Vlaamse overheid in op een éénduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie. Het thema Openbaar Domein heeft als doel het specifiëren van een informatiemodel voor het inventariseren van het Openbaar Domein met een minimum aan gegevens dat moet worden bijgehouden en kan uitgewisseld worden.

Het informatiemodel OSLO Openbaar Domein bouwt voort op de Basiskaart Vlaanderen, ook gekend als het Grootschalig Referentiebestand (GRB), wat sinds eind 2013 gebiedsdekkend is en uitgroeide tot de topografische basisreferentie voor alle Vlaamse organisaties die met grootschalige basisgegevens omgaan. Het vormt het logische referentiebestand voor alle terreinbeherende instanties in Vlaanderen. Deze terreinbeherende instanties hebben nood aan een breed scala aan terrein-gerelateerde informatie (bomen, groenvoorzieningen, verhardingen,...).


De Basiskaart Vlaanderen (GRB) bevat alleen informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens waardoor deze terreinbeherende instanties noodgedwongen zelf inventarisaties moeten opzetten willen ze aan deze informatienood tegemoetkomen.


Informatie over de objecten die de overheid op haar openbaar domein liggen heeft vormt namelijk een belangrijke basis voor een objectieve beheerplanning en -opvolging die resulteren in kostenefficiëntie, kwaliteitsverbetering en een betere communicatie rond de dienstverlening op vlak van dit openbaar domein. Met het thema OSLO Openbaar Domein zet de Vlaamse overheid in op een gemeenschappelijk informatiemodel voor al deze objecten in het openbaar domein.

Conceptueel informatiemodel

Het conceptueel informatiemodel vormt de basis voor de uitwisseling van inventarisatiegegevens met betrekking tot het openbaar domein. Het definieert een aantal abstracte entiteiten, relevante eigenschappen en hun onderlinge relaties. Dit conceptueel informatiemodel vormt de basis voor ontwikkelaars en databankbeheerders om verder uit te werken tot een fysiek datamodel. Het vocabularium geeft een overzicht van de gebruikte terminologie en daaraan gekoppeld definities, het basis applicatieprofiel brengt deze termen samen in een generieke specificatie voor gegevensuitwisseling.

Uitbreidingen

Een aantal thematische uitbreidingen werden uitgewerkt als leidraad voor de inventarisatie in praktijk. Elk van deze uitbreidingen bestaat een vocabularium dat de semantiek bepaald, en een applicatieprofiel waar per object een overzicht gegeven wordt van de eigenschappen die gebruikt kunnen worden tijdens de inventarisatie.

Use cases

De vocabularia en de objecten uit de verschillende uitbreidingen kunnen gecombineerd worden ter ondersteuning van een bepaalde use case. Hieronder vindt u een overzicht van use cases waarvoor reeds domein specifieke applicatieprofielen werden uitgewerkt. Deze applicatieprofielen zijn niet-normatief en dienen louter als voorbeeld.


Een applicatieprofiel is een specificatie voor gegevensuitwisseling voor applicaties die een bepaalde use case vervullen. Het laat toe om naast een gedeelde semantiek ook bijkomende restricties op te leggen, zoals het vastleggen van kardinaliteiten of het gebruik van bepaalde codelijsten. Een applicatieprofiel kan dienen als documentatie voor analisten en ontwikkelaars.

Vragen en feedback

Op 04/10/2018 werd dit document als Standaard gepubliceerd door de werkgroep Datastandaarden OSLO van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid. Deze standaard heeft het statuut van ‘vrijwillig toe te passen’.

In geval van vragen of feedback kan u contact opnemen via e-mail of een topic aanmaken in onze publieke GitHub issue-tracker.